torsdag 23 september 2010

Börjar bli sent...

Sitter hemma och arbetar med förskolans trygghetsplan. Vi diskuterade den på senaste APT-mötet och nu sitter jag här och sammanställer allt som sades. Jag sitter just nu och skriver om de olika åtgärderna vi har för att motverka att barn diskrimineras p.g.a. exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Skummade sedan igenom texten lite snabbt innan jag skickade den till min chef och fick då se att jag hade skrivit "sexuell ställning" istället för "sexuell läggning"...

Kanske dags att ta kväll?

1 kommentar: